How to go to HSB Japanese Language School

Address: 〒320-0821: Tochigi ken, Utsunomiya shi, Ichi jou 3-1-6

  • From Utsunomiya Station: Walk 25 minutes
  • From Toubu Station: Walk 5 minutes